Siyasi ahlak ve vicdani adalet…

1

31 Mart yerel seçimleri için çalışan siyasi partilerin söylem ve eylemlerini kaleme alan ON2AY Genel Koordinatörü Aydın Arslan’ın yazısını sizler için yayınlıyoruz…

Türkiye, yerel seçimlere giderken, siyasi partilerin adaylarını belirleme çalışmaları da tamamlanmak üzere. Siyasi çalışmalarda ve propaganda sürecince gerek genel, gerekse yerel siyasette algılar ve gündem dışı tartışmalar yine gündemi meşgul ediyor.

İnsanların geçim zorluğu, yaşam kalitesinin yetersizliği ve şehirlerdeki devasa sorunların çözümüyle ilgili plan ve projelerin yarışmasını ve millete sunulmasını beklerken, ortam yine makyavelist yaklaşımla amaca ulaşmak için her şey mubah deyip, ahlaka karşı menfaatler öncelenmektedir. Projeler, planlar, daha konforlu nasıl yaşarız gibi yerel konuların tartışılması bırakılıp, nefsi hırs ve hezeyanla belden aşağı vurmalar, iftiralar ve yalanlarla, hedeflenen makamlar ve mevkiler elde edilmeye çalışılmakta, dün kol kola yürüyenlerin bugün düşman olduğunu, istedikleri makamlar verilmeyince yıllarca işgal ettikleri makamlar alınınca feryat figan iftira ve yalan silahlarıyla saldırıya geçildiğini görmekteyiz.

Düşünen ve sorgulayan bireyler olarak üzülerek izlediğimiz bu tutumların ne ahlaki ne de vicdani adalete sığmadığını da biliyoruz. Devletin tüm makamları aynı zamanda milletin tamamına aittir, hiçbir makam herhangi bir grubun, bölgenin, şehrin veya ailenin değildir. Makamları millet verir, millet alır kimsenin babadan oğla, eşe, dosta, akrabaya bırakacağı miras değildir.

Millet için çalışan, millete hizmet edenler devam eder, bunun tersi durumlarda ise makamı daha iyi yapana bırakmayı bilmelidirler.  Bu bir siyasi erdem ve olgunluktur.

SİYASET MAALESEF ZENGİNLEŞME ARACI OLMUŞ

İdealist düşünce sahibi olarak daha iyiyi aramak, ülkemizi, beldemizi yaşanabilir ve müreffeh beldeler haline getirmek, milletimizin yaşam konforunu arttırmak hepimizin görevi olmalıdır. Gelecek nesillere dağıyla, taşıyla, medeniyet ve kültürüyle dünyanın tüm varlıkları ile daha iyi, daha güzel bir şekilde devretmeliyiz. İnsan ömrünün kısacık bir zamanına sığdırabildiğimiz kadar iyilik güzellik sığdırmalıyız. Ben yoksam yansın dünya, benden iyisi yok, her şeyi ben yaparım bencilliği sağlıklı olmayıp sorunlu ve hastalıklı bir yapıdır. Özel ve toplumsal yaşam alanlarımız farklı olmakla birlikte, ahlaki değerlere ve vicdani sorumluluğa uygun davranmak zorundayız.

Siyasi ikbalimize ulaşmaktaki hırsımız ahlakın ve vicdanın önüne geçmemelidir. Siyaset; bir meslek mi… hayat tarzı mı… yoksa zenginleşme aracı mıdır? Siyasetin meslek olmadığı kesin; Çünkü, her meslekten insanı siyasette görüyoruz, meslek olsa idi zaten bir meslek etiği olurdu,  yaşam tarzı olsa biz yaşamımızı devam ettirir, amatörce siyaset yaparken var olan karakterimiz, kişiliğimiz değişmez, siyasi entrikalara girilmezdi.

Son olarak ülkemizde siyaset maalesef zenginleşme aracı olmuş durumda, böyle olunca da kavgalar da  büyük, ilkesiz, kuralsız ve ahlaksızca oluyor.

KENDİMİZİ DÜZELTMEDİKÇE, BAŞKASINI DÜZELTEMEYİZ

Nezaket, adalet duygusu ve etik değerler yok edilip,  özel hayatla ilgili yapılanlarla karşı tarafa zarar verme üzerine kurulmuş komplocu siyaset arenasında, halkın aklı karıştırılmaya çalışılarak, makamlar elde edilmeye çalışılıyor. Kişilerin özel hayatı, yediği-içtiği, kiminle nereye gittiği, yatak odası muhabbetlerinin görüntülerinin sosyal medyada servis edilmesi beni hiç ilgilendirmiyor. Bilinçli ve medeni toplumların böyle bir sorunu da yoktur, ayrıca bunlar ahlaki ve vicdani de değildir.

İnsanlar seçim sonrası da yaşamlarını devam ettirecek ve yüz yüze bakacaktır. Bizi ilgilendiren kişilerin topluma karşı adaletli olup olmaması, toplum yararına çalışıp çalışmaması, hoşgörülü ve ulaşılabilir olması ile sorunlara karşı ürettiği çözümler olmalıdır. Halkın vergilerini yerinde ve doğru kullanıyor mu, şehrimize artı değer katıyor mu buna bakmalıyız. Bel altı siyasi kavgaya hayır diyor, ahlaki ve vicdani bulmuyorum. Kendimizi düzeltmedikçe başkasını düzeltemeyiz. Milletin geleceğini yine milletin kararı ve feraseti kurtaracaktır. Ahlak ve vicdani adaletten ayrılmadan, daha güzel geleceğe yürümek dileğiyle…

About Author

1 thought on “Siyasi ahlak ve vicdani adalet…

  1. Siyasi polemik ler halkın sağ duyu ile ülkesinin müreffeh bir hizmet yarışını kutuplaştır mak tan başka bir amaca hizmet etmediği ni anladığın da vatandaşlık görevi oy tercihini sağlıklı yapa bilecek genel de ve yerel de hizmetleriy le konusunun hakimiyeti ne uygun yöneticilerini seçecek tir ancak malesef günümüzün siyaset anlayışları öyle bir hal almış gözükmek te dir ki hizmet te değil ayrış tırma dan yana yarış halini alma yolun da ilerlemek te dir bu siyasi polemikler ve ayrıştırma lar halkı kutuplaştırmak tan başka bir fayda getirmediğini üzülerek izlemekteyiz günümüz de ülkemizin sıkıntılar içerisin de olduğu halkımızın ise geçim sıkıntısı nı iliklerine kadar yaşamakta olduğu yaklaşan yerel seçimler de dahi siyasilerin halkımızın sorunları nın giderilmesi adına en küçük bir çabasının olmadığı görülmekte olup sadece siyasi ve şahsi koltuk hırslarının yaşanmasını sergilemekte dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır !!