Bahçelievler’in biyografisini çıkardı

1

Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Meclis Üyeliğine müracaat eden gazetemizin yayın kurulu üyesi Eşref Eker, neden meclis üyesi olmak istediğini ve meclis üyesinin görevini ON2AY Gazetesine anlattı…

Siyasete girdiği günden itibaren doğal ve samimi duruşuyla halkın her kesiminin sevgisini kazanan Gazeteci Eşref Eker, Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Meclis Üyeliğine müracaat ettiği günden beri çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler’in biyografisini ortaya çıkaran Eşref Eker, ilçenin dününü ve bugününü anlatan bir kitapçık çıkardı. Kitapçıkta, Bahçelievler’in çiftlik, köy, belde ve  ilçe oluşundan bu güne nüfusu, yüzölçümünü, eğitim durumunu, cadde ve sokaklarını, anlatan birçok konu içeriyor.

Belediye meclis üyeliği için gece gündüz çalışan Eşref Eker’e sorduk:

– Neden meclis üyesi olmak istiyorsunuz?

– Meclis üyesinin görevleri nelerdir?

– Meclis üyesi olduğunuzda neler yapacaksınız?

 ‘İnsana insanca dokunmak’ sloganıyla yola çıkan Eşref Eker ON2AY Gazetesine özel açıklamalarda bulundu…

HİZMET, ADALET VE SOSYAL BELEDİYECİLİK

Bahçelievler ilçemizde halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, gençlere, kadınlara ve tüm halka adil bir şekilde hizmet sunmak amacıyla Belediye Meclis Üyeliği için aday oldum. Bu adım, sadece bireysel bir çaba değil, aynı zamanda toplumumuza karşı duyduğum sorumluluğun bir yansımasıdır.

Amacımız, Bahçelievler ilçesinde yaşayan her bireye daha iyi hizmet sunmaktır. İlçemizdeki ihtiyaçları anlamak, sorunlara etkili çözümler bulmak ve yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışacağım. Toplumun farklı kesimlerine özel dikkat göstererek, herkesin ihtiyaçlarını anlamak ve çözüme kavuşturmak en önemli önceliğim olacak.

GENÇLERE VE KADINLARA ADİL YAKLAŞIM

Gençlerimiz ve kadınlarımız, toplumumuzun temel taşlarıdır. Bu nedenle, gençlerimize daha fazla olanak sağlamak, eğitim ve istihdam imkânlarını artırmak için çaba sarf edeceğim. Kadınlarımıza yönelik projelerle onların toplumsal yaşamda daha etkin olmalarını destekleyeceğim. Adalet, sadece kâğıt üzerinde değil, günlük yaşamımızda da herkes için geçerlidir.

ADİL VE EŞİT HİZMET DAĞITIMI

Belediye hizmetlerini adil ve eşit bir şekilde dağıtmak, toplumsal adaletin sağlanması için önemlidir. Her mahalleye, her kesime eşit mesafede durarak, ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üreteceğim. Eşitlik ilkesi, yönetim anlayışımızın temelini oluşturacak.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Sosyal belediyecilik, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara duyarlı projeler üretmek demektir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, dezavantajlı grupların desteklenmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve toplumumuzun daha yaşanabilir bir yer olması için çalışacağım.

Bahçelievler ilçesindeki bu yeni dönemde, şeffaf, adil, ve halka açık bir yönetim anlayışıyla, toplumumuzun her kesiminin güçlenmesine katkı sağlamak için var gücümle çalışacağım. Bu adaylık, bir sorumluluk ifadesidir ve halkımızla birlikte Bahçelievler’i daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için yola çıktım.

Avrupa Birliği ülkelerindeki planlı şehircilik anlayışını, sanatsal ve kültürel faaliyetleri ülkemizin demografik yapısına uygun geleneklerimizle harmanlayarak ilçenin tamamını kucaklayacak projelere dair birkaç öneri:

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

   Avrupa’nın planlı şehircilik uygulamalarından ilham alarak, ilçede modern bir kültür ve sanat merkezi oluşturulabilir. Bu merkez, tiyatro, konser, sergi salonları gibi çok amaçlı alanları içererek, yerel sanatçılara ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilir. Geleneksel Türk sanatlarına ve halk kültürüne özel etkinliklere de önem verilebilir.

YEŞİL ALANLAR VE YAYA YOLLARI

   Avrupa’da olduğu gibi, planlı şehircilikte yeşil alanlar ve yaya yolları büyük öneme sahiptir. İlçede parklar, yeşil koridorlar ve yaya dostu bölgeler oluşturarak, sakin bir çevre ve doğal güzellikleri teşvik edebiliriz. Ayrıca, bu bölgelerde açık hava sanat etkinlikleri düzenleyerek, açık hava kültürünü destekleyebiliriz.

KÜLTÜR FESTİVALİ VE ETKİNLİKLERİ

   Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olan kültür festivallerinden ilham alarak, ilçede büyük çaplı bir kültür festivali düzenlenebilir. Bu festival, müzik, dans, tiyatro, el sanatları ve geleneksel lezzetleri içeren geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapabilir.

 İlçedeki tarihi ve kültürel zenginlikleri vurgulayan bir tematik yol oluşturulabilir. Bu yol, tarihi mekanları, geleneksel el sanatları atölyelerini ve yerel lezzet duraklarını içerebilir. Hem yerel halka hem de ziyaretçilere ilçenin zengin kültürünü tanıtmak için etkili bir yöntem olabilir.

KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

   Avrupa’da olduğu gibi, ilçe gençlerine kültürel değişim programları sunarak, farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürlerini başkalarına tanıtma imkânları sağlanabilir. Bu programlar, sanat, spor ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikleri içerebilir.

Bu projeler, Avrupa Birliği ülkelerindeki başarılı şehircilik modellerinden ilham alarak, yerel kültürümüzü ve geleneklerimizi ön planda tutarak ilçenin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanabilir.

HERKES İÇİN KATILIMCI MECLİS

Günümüz demokratik sistemlerinde, siyasi görüş farklılıkları toplumun bir gerçeğidir. Ancak, demokrasinin temeli, çeşitliliği kucaklamak ve herkesin söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, her siyasi görüşten bağımsız olarak, herkesin meclis üyesi olma fırsatına sahip olması, gerçek bir demokratik anlayışın ifadesidir.

ÇEŞİTLİLİK VE TEMSİL

Herkesin meclis üyesi olabilmesi, siyasi çeşitliliği teşvik eder. Farklı siyasi görüşlere sahip bireylerin mecliste temsil edilmesi, toplumun geniş perspektiflerini ve ihtiyaçlarını yansıtmada önemli bir role sahiptir. Bu, demokratik karar alım süreçlerini daha kapsayıcı ve adil hale getirir.

TOPLUMSAL KATILIMIN ARTIRILMASI

Herhangi bir siyasi görüşe mensup olmayan ya da farklı siyasi düşüncelere sahip bireylerin, meclis üyesi olma imkânı, toplumsal katılımı artırabilir. Bu durum, vatandaşların siyasi süreçlere aktif bir şekilde dahil olmalarını teşvik eder ve demokratik değerlere daha fazla bağlılık oluşturabilir.

Farklı siyasi görüşlere sahip meclis üyeleri arasındaki etkileşim, toplumda toleransın ve diyalogun gelişmesine katkı sağlar. Herkesin meclis üyesi olma hakkı, farklı dünya görüşlerini anlama ve saygı gösterme kültürünü destekler. Bu, toplumun daha birleştirici ve uyumlu olmasına katkıda bulunabilir.

HALKIN GÜVENİNİ ARTIRMA

Herkesin meclis üyesi olabilme olanağı, halkın demokratik süreçlere olan güvenini artırabilir. Bu, toplumun meclisi daha fazla benimsemesine ve demokrasinin temel değerlerine olan inancını güçlendirmesine yardımcı olabilir. Meclisin, toplumun tüm kesimlerini temsil etme çabası, güçlü bir demokratik altyapının oluşmasına katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, herkesin meclis üyesi olabilmesi, demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Bu anlayış, farklılıkları zenginlik olarak görmeyi ve toplumun tamamını kucaklayan bir katılımı teşvik etmeyi amaçlar. Her siyasi görüşten bağımsız bir vatandaşlık anlayışı, demokrasinin temel prensiplerini güçlendirecek ve toplumsal uyumu destekleyecektir.

ADİL VE EŞİT HİZMET

Günümüzde, toplumların karmaşıklığı ve çeşitliliği, kamusal hizmetlerin sunumunda eşitlik ilkesinin daha da önemli hale gelmesini sağlamaktadır. Adil ve eşit hizmet anlayışı, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın her bireye yönelik saygılı bir tutumu içermelidir.

DİN İNANÇLARINA SAYGI

Adil hizmetin temelinde, bireylerin farklı dinlere mensup olmalarını kabul etmek ve bu dinlere saygı göstermek yatar. Kamusal hizmetlerin planlanması ve sunumu aşamasında, farklı dini inançları anlamak ve buna göre çeşitlilik gösteren ihtiyaçları karşılamak önemlidir. Bu, toplumun her kesimine uygun hizmet sunmanın anahtarıdır.

Bir toplumda konuşulan farklı diller, kültürel zenginliğin bir ifadesidir. Adil hizmet anlayışı, dil çeşitliliğini göz önünde bulundurmalı ve hizmetleri çok dillendirme politikalarını desteklemelidir. Bu, herkesin anadilinde hizmet alabilmesini ve kamusal bilgilere erişebilmesini sağlar.

Irk ve etnik kimlik ayrımı olmaksızın adil hizmet, herkesin eşit koşullarda faydalanabileceği bir sistemi ifade eder. Toplumun farklı ırk ve etnik gruplara mensup bireylerine karşı önyargısız bir yaklaşım benimsemek, adil hizmetin temel taşlarından biridir.

MEZHEP FARKLILIKLARI

Mezhep ayrımı yapmadan adil hizmet, toplum içindeki farklı mezheplere mensup bireyleri kucaklar. Kamusal hizmetlerin planlanmasında, bu farklı mezheplere uygun olarak düzenlemeler yapmak ve herkesin dinî inançlarına saygı göstermek, toplumun bütünleşmesini güçlendirir.

 Adil ve eşit hizmet anlayışı, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, farklılıkları zenginlik olarak gören ve herkesin haklarını koruyan bir yaklaşımı ifade eder. Bu ilke, toplumları bir araya getirir, hoşgörüyü artırır ve çeşitliliği bir güç olarak kullanmayı amaçlar. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı olmaksızın adil hizmet anlayışı, daha kapsayıcı ve birleştirici bir toplum yaratma yolunda önemli bir adımdır.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN GÜVENLİ BARINAKLAR

Günümüzde, toplumların bir parçası olarak sokaklarda yaşayan hayvanlar, kendi başlarına hayatta kalmaya çalışırken birçok zorlukla karşılaşıyor. Bu durum, bir toplumun refahıyla doğrudan ilişkilidir ve bu sebeple meclis üyelerine, sokak hayvanlarına sahip çıkma görevi düşmektedir. İşte, meclis üyelerinin bu konudaki sorumluluklarına dair bir değerlendirme:

   Meclis üyeleri, ilçede sokak hayvanları için güvenli ve hijyenik barınakların kurulmasını desteklemelidir. Bu barınaklar, hayvanların korunması, beslenmesi ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar.

   Sokak hayvanlarının sayısının kontrol altına alınması ve sağlıklarının korunması için kısırlaştırma ve aşılama kampanyaları düzenlemek, meclis üyelerinin sorumlulukları arasında yer almalıdır. Bu adım, sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol ederken aynı zamanda salgın hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

   Meclis üyeleri, sokak hayvanları için beslenme noktaları ve su kaynakları oluşturarak, hayvanların açlık ve susuzluktan kaynaklanan sıkıntılarını azaltabilir. Toplumun duyarlılığını artırmak adına bu noktalarda düzenli bilgilendirme kampanyaları da düzenlenebilir.

VETERİNER HİZMETLERİNE ULAŞIM

   Sokak hayvanlarının sağlık sorunlarının çözümü için veteriner hizmetlerine erişim sağlamak, meclis üyelerinin görevlerinden biridir. Bu, hayvanların tedavi edilmesi ve koruyucu sağlık önlemlerinin alınmasını içerir.

EĞİTİM VE FARKINDALIK PROGRAMLARI

   Meclis üyeleri, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla toplumda farkındalık yaratmak üzere eğitim programları düzenleyebilirler. Sokak hayvanlarına yönelik olumlu davranışların teşvik edilmesi, toplumun bu konuda daha duyarlı olmasına katkı sağlar.

GÜÇLÜ YASAL DÜZENLEMELERİN DESTEKLENMESİ

   Meclis üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik koruyucu ve düzenleyici yasaların oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda etkin rol oynamalıdır. Bu, toplumun sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak bir çerçevenin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Sokak hayvanlarına sahip çıkmak, sadece insanlık değerlerimizi yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel refahını ve sağlığını artırır. Meclis üyeleri, bu konuda liderlik yaparak toplumsal bir sorumluluk üstlenmeli ve sokak hayvanlarının haklarını koruma amacıyla etkili adımlar atmada öncü olmalıdır.

ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARI

Toplumların gerçek bir refah içinde olabilmesi, içinde bulundurduğu her bireyin haklarına saygı göstermesiyle mümkündür. İlçemizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın haklarına duyarlılık göstermek ve bu hakları korumak, meclis üyelerinin en önemli sorumluluklarından biridir. İşte, bu konuda meclis üyelerine düşen görevlere dair bir değerlendirme:

   Meclis üyeleri, ilçe genelindeki altyapının engelli vatandaşlar için erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamakla yükümlüdür. Engelli dostu yollar, rampalar ve toplu taşıma sistemleri gibi düzenlemeler, bu bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırır.

   Meclis üyeleri, engelli vatandaşlarımıza eğitim ve istihdam fırsatları sunacak politikaların oluşturulmasına liderlik etmelidir. Bu, engelli bireylerin toplumlarına daha etkin katılımını sağlamak adına önemlidir.

   Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, düzenli sağlık kontrollerini teşvik etmek ve rehabilitasyon hizmetlerini güçlendirmek, meclis üyelerinin sorumlulukları arasında yer almalıdır.

HALK EĞİTİM PROGRAMLARI

   Meclis üyeleri, engelli ve yaşlı bireylerin hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla halk eğitim programları düzenlemelidir. Bu programlar, toplumun bu kesimlere duyarlılığını artırarak ayrımcılığı önlemeye yardımcı olabilir.

SOSYAL HİZMET DESTEKLERİ

   İlçede yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik sosyal hizmet desteklerini artırmak, meclis üyelerinin sorumlulukları arasında bulunmalıdır. Bu destekler, maddi yardımlar, bakım hizmetleri ve psikososyal destekleri içerebilir.

   Meclis üyeleri, yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal etkinliklere katılımlarını teşvik ederek, sosyal izolasyonu azaltabilir ve yaşlı bireylerin toplumlarına katkılarını güçlendirebilir.

HAK İHLALLERİNE KARŞI HUKUKİ DESTEK

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın haklarının ihlal edilmesi durumunda, meclis üyeleri hukuki destek sağlamak, sorunları çözmek ve hak ihlallerine karşı etkili önlemler almakla sorumlu olmalıdır.

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın haklarına duyulan saygı, bir toplumun insan haklarına verdiği değeri gösterir. Meclis üyeleri, bu hakları korumak, geliştirmek ve toplumda eşitlik ilkesini güçlendirmek adına kararlılıkla çalışmalıdır. Bu, ilçemizin daha adil, kucaklayıcı ve yaşanabilir bir yer olmasına katkı sağlar.

İNSANA İNSANCA DOKUNMAK

İlçemizin sokaklarında sevgi ve saygıyı tekrar yeşertmek, insanlar arasında sıcak bağlar kurmak için adaylık müracaatında bulundum. “İnsana İnsanca Dokunmak” vizyonuyla çıktığım bu yolda, toplumumuzda sevgi, hoşgörü ve saygının daha fazla yer bulması için kararlı bir şekilde çalışmayı taahhüt ediyorum.

İLÇEMİZİN İNSAN DOKUSU

Her köşesi ayrı bir hikaye barındıran ilçemiz, aslında insanların huzur içinde yaşaması ve birbirine destek olması için yeterince zengin kaynaklara sahiptir. Ancak, zaman içinde kaybolan birçok değeri tekrar canlandırmak ve ilçemizin insan dokusunu güçlendirmek için çaba sarf etmek gerekiyor.

SEVGİ VE SAYGININ TEMELİNDE İNSANA DOKUNMAK

İnsana insanca dokunmak, sevgi ve saygının temelini oluşturur. İnsanlar arasında kurulan bu bağlar, birbirimizi anlama, destekleme ve birlikte büyüme fırsatları sunar. Herkesin değerli olduğunu kabul etmek ve bu anlayışla yaklaşmak, toplumumuzun temelini güçlendirecektir.

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ

İlçemizin sokaklarında sevgi ve saygıyı yeniden canlandırmak için çeşitli toplumsal duyarlılık projelerini hayata geçireceğim. Bu projeler, gençlerimizin eğitimine destek olmaktan, yaşlılarımızın sosyal yaşamlarını zenginleştirmeye kadar geniş bir yelpazede olacak. Toplumun tüm kesimlerine dokunacak, onların ihtiyaçlarına kulak verecek ve çözümler sunacak projeleri başlatmayı hedefliyorum.

EĞİTİM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

İnsanları bir araya getiren en güçlü araçlardan biri eğitimdir. Bu doğrultuda, ilçemizde eğitim projeleri düzenleyerek bilgi paylaşımını artırmayı ve insanlarımızın birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyorum. Kültürel etkinlikler aracılığıyla da, farklı kesimlerden gelen insanları bir araya getirerek anlayışı artırmayı planlıyorum.

AÇIK KAPI POLİTİKASI

İnsana insanca dokunmanın bir yolu da açık iletişimdir. Adaylığım süresince, kapım her zaman herkese açık olacak. İlçe sakinlerinin görüşlerini dinleyerek, sorunlarına çözüm bulmak için işbirliği yaparak, birlikte daha güçlü bir toplum inşa etmek için var gücümle çalışacağım.

İnsanlarımıza insanca dokunmak, toplumumuzun güzelliklerini ortaya çıkarmak ve her bir bireyin değerini anlamakla mümkündür. Bu adaylıkla, sevgi ve saygıya dayalı bir toplum idealiyle, ilçemizin sokaklarında tekrar yeşerecek bir birliktelik ruhumu canlandırmayı hedefliyorum…

About Author

1 thought on “Bahçelievler’in biyografisini çıkardı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır !!